Právní upozornění

Editor internetových stránek

ASMODEE GROUP, francouzská zjednodušená akciová společnost s jediným akcionářem (Société par actions simplifié à associé unique), se základním kapitálem ve výši 60 444 400 EUR, se sídlem na adrese 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy, 78280 Guyancourt, zapsaná v obchodním rejstříku ve Versailles pod číslem 399 899 806, kterou řádně zastupuje:

a) generální ředitel, společnost FINANCIERE AMUSE TOPCO, již zastupuje stálý zástupce pan Stéphane CARVILLE,

Kontakt: contact@unboxnow.com

Vedoucí publikace: Stéphane CARVILLE

Poskytovatel webhostingu:

Webové stránky unboxnow.cz hostuje společnost Amazon Web Services :

Amazon Web Services, Inc.
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226.