Právní upozornění

Editor internetových stránek

ASMODEE GROUP, francouzská zjednodušená akciová společnost s jediným akcionářem (Société par actions simplifié à associé unique), se základním kapitálem ve výši 60 444 400 EUR, se sídlem na adrese 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy, 78280 Guyancourt, zapsaná v obchodním rejstříku ve Versailles pod číslem 399 899 806, kterou řádně zastupuje:

a) generální ředitel, společnost FINANCIERE AMUSE TOPCO, již zastupuje stálý zástupce pan Stéphane CARVILLE,

Kontakt: contact@unboxnow.com

Vedoucí publikace: Stéphane CARVILLE

Poskytovatel webhostingu:

NXT Initiative, francouzská zjednodušená akciová společnost (Société par actions simplifiée) se základním kapitálem ve výši 2 000 EUR, se sídlem na adrese 38 rue Dunois, 75013 Paříž, zapsaná v obchodním rejstříku v Paříži pod číslem 818 451 114.
Kontakt: support@nextmap.io
unijní číslo plátce DPH (intra-community VAT no.): FR17818451114